Návod: Nastrelenie termovízneho zameriavača HIKMICRO Thunder

Návod: Nastrelenie termovízneho zameriavača HIKMICRO Thunder

Stlačením tlačidla MENU sa dostanem do menu prístroja. Smerovými tlačidlami „OD SEBA“ a „K SEBE“ sa preklikám do podmenu „Tab. Rozsahu“ a potvrdím výber. Objaví sa nasledujúce zobrazenie:


Hikmicro Thunder nastrelenie menu

Kolónka „Reticle 1“ reprezentuje typ nitkového kríža pre nastavovanú zbraň č.1. Údaje X a Y sú súradnice polohy kríža na displeji prístroja. Všetky tieto údaje sa dajú meniť podľa potrieb užívateľa.

Pre zmenu typu zámerného kríža je treba zvýrazniť kolonku „Reticle 1“ a pomocou smerových tlačidiel zmeniť kríž podľa vlastného výberu (až po Reticle 5). Po tomto výbere opustím menu dlhým podržaním tlačidla „MENU“ a prejdem k nastreleniu.

Budem strieľať na tepelný nastreľovací cieľ so zbraňou upnutou v stolici. Zdroj tepla pripevním na stred terča, zamierim naň a vystrelím. Po zásahu terča prelepím tepelný cieľ na bod zásahu, zbraňou nepohybujem. V prístroji opäť prejdem do menu, na položku „Tab.Rozsahu“ a krátkym stlačením tlačidla MENU zvýrazním kolónku so súradnicami kríža. Smerovými tlačidlami posúvam zámerný kríž na tepelný cieľ pripevnený k terču v mieste predchádzajúceho zásahu. Ak som s polohou kríža spokojný, dlhým stlačením „MENU“ uložím pozíciu kríža a zároveň opustím menu. Týmto by malo byť nastrelenie prístroja hotové.