Návod: Nastrelenie termovíznej predsádky HIKMICRO Thunder C

Návod: Nastrelenie termovíznej predsádky HIKMICRO Thunder C

Zariadenie nastavujeme za predpokladu, že na zbrani namontovaný puškohľad je nastrelený.

Na optiku v prednej časti pripevním adaptér pre nasadenie zariadenia Thunder-C, na terč prilepím tepelný cieľ, puškou upnutou v stolici naň zamierim cez už nastrelený puškohľad. Opatrne, bez pohnutia zbraňou, nasadím zapnuté zariadenie Thunder-C na puškohľad a pevne pritiahnem. 

Ak pri pohľade cez puškohľad nieje tepelný cieľ usadený v strede kríža optiky, nasledovným postupom ho tam premiestnim.

Súčasným stlačením smerových tlačidiel „OD SEBA“ a „K SEBE“ sa dostanem do nasledujúceho menu:


Nastrelenie termovíznej predsádky Hikmicro Thunder C

Smerovými tlačidlami presúvam tepelný cieľ do stredu zámerného kríža optiky, keď som s polohou spokojný, dlhým stlačením tlačidla MENU súradnice a polohu obrázka uložím, zároveň týmto opustím menu pre nastavenie polohy tepelného cieľa. Zosúhlasenie optických osí je dokončené.