Firmware pre Hikmicro zameriavače a predsádky, TE19, TE19C, TE25, TH25, TH35, TH35C, TQ50, TQ50C (V5.5.36 build 211119)

Firmware pre Hikmicro zameriavače a predsádky, TE19, TE19C, TE25, TH25, TH35, TH35C, TQ50, TQ50C (V5.5.36 build 211119)

Zmeny v novom firmware pre termovízie HIKMICRO:Zameriavače (TE19, TE25, TH25, TH35, TQ50):

 • Podpora zamrznutia obrazu pri nastreľovaní.
 • Podpora automatického vypínania z úsporného režimu po 30 alebo 45 min.
 • Podpora funkcie PIP
 • Optimalizácia efektu zobrazenia obrazu v rôznych scénických režimoch. Konkrétne:
 • Bol vylepšený algoritmus digitálnej redukcie šumu obrazu (DDR).
 • Boli vylepšené detaily obrazu ako pri cieli s vysokými teplotami, tak pri chladnejšom pozadí.
 • Bol vylepšený kontrast cieľa oproti svojmu okoliu (tzv. režim džungle).
 • Podpora funkcie prevencie prepálenia s cieľom chrániť detektor prístroja. Pokiaľ je zariadenie otočené priamo do slnka, spustí sa pred detektorom na 10 sekúnd uzávierka.
 • Podpora zobrazenia skutočného času v živom obraze.
 • OSD (stav zariadenia, batérie, Wi-Fi atď.), čas a dátum teraz môžu byť zapnuté/vypnuté separátne.
 • Podpora premietania kríža v aplikácii pri verzii zameriavača.
Predsádky (TE19C, TH35C, TQ50C):

 • Posunutie zobrazenia menu do stredu obrazovky.
 • Manuálne prepínanie z predsádky na zameriavač je možné len pri TE19C, pri TQ50C je to automaticky.
 • Podpora automatického vypínania z úsporného režimu po 30 alebo 45 min.
 • Podpora nastavenia kríža pri TE19C a TQ50C
 • Podpora zamrznutia obrazu pri nastavovaní kríža
 • Optimalizácia efektu zobrazenia obrazu v rôznych scénických režimoch. Konkrétne:
 • Bol vylepšený algoritmus digitálnej redukcie šumu obrazu (DDR).
 • Boli vylepšené detaily obrazu ako pri cieli s vysokými teplotami, tak pri chladnejšom pozadí.
 • Bol vylepšený kontrast cieľa oproti svojmu okoliu (tzv. režim džungle).
 • Podpora funkcie prevencie prepálenia s cieľom chrániť detektor prístroja. Pokiaľ je zariadenie otočené priamo do slnka, spustí sa pred detektorom na 10 sekúnd uzávierka.
 • Podpora zobrazenia skutočného času v živom obraze.
 • OSD (stav zariadenia, batérie, Wi-Fi atď.), čas a dátum teraz môžu byť zapnuté/vypnuté separátne.
 • Posunutie menu do stredu displeja pri verzii predsádky (TH35C).Postup vykonania aktualizácie (skladá sa z dvoch čiastkových aktualizácií: hlavné FW a FPGA):

Stiahnite si a následne rozbaľte vo vašom PC archív so súbormi pre model vášho zariadenia.

Vyberte batérie a pripojíte zariadenie HIKMICRO k počítaču pomocou dodaného kábla a potom zapnite zariadenie.

Vypnite na termovíziu funkciu Wi-Fi hotspotu.

Otvorte detegovanú jednotku zariadenia HIKMICRO, skopírujte prvý súbor digicap.dav pre FPGA (z adresára súbor1-FPGA) a vložte ho do koreňového adresára zariadenia.
Zariadenie necháte pripojené v PC.

Podržaním vypínača reštartujte zariadenie a zariadenie sa automaticky aktualizuje. Priebeh aktualizácie sa zobrazuje na displeji zariadenia. Aktualizácia bude chvíľu trvať, FPGA-15 min.

Opakujte postup s druhým súborom digicap.dav pre Hlavné FW (z adresára súbor2-Main).

Po aktualizácii FPGA sa môže stať, že niektoré chybné pixely budú zabudnuté následkom zmeny algoritmu spracovania obrazu. Toto je úplne normálne a je potom nutné chybné pixely opäť ručne odstrániť pomocou funkcie DPC popísanej v užívateľskej príručke.Stiahnutie súborov (podľa modelu zariadenia):

TE19 a TE25

TE19C

TH25 / TH35 / TH35C

TQ50

TQ50C