Návod: Nastrelenie termovízneho zameriavača HIKMICRO Panther

Návod: Nastrelenie termovízneho zameriavača HIKMICRO Panther

Po zapnutí prístroja sa dostanem do jeho MENU dlhým stlačením tlačidla-kurzora-točítka (štvorček diaľkomera je miesto,kam pre ilustráciu budem presúvať kríž).

Návod na nastrelenie hikmicro pantherPohybom v MENU otáčaním točítka sa dostanem na položku KRÍŽ, stlačím točítko pre potvrdenie výberu a zobrazí sa nasledujúce podmenu.


Návod na nastrelenie hikmicro panther


Ďalším otáčaním točítka sa budem pohybovať medzi týmito položkami. Takže si zvýrazním okno ´ KRÍŽ ´ a vyberiem si požadovaný typ osnovy, podľa ktorej budem neskôr strielať a potvrdím výber stlačením točítka (tlačidlo ENTER). Týmto sa prekliknem na ďalšiu položku  ´ Znehybniť ´pre zamrznutie obrazu počas umiestňovania kríža na miesto nástrelnej. 


Návod na nastrelenie hikmicro panther

 

 

Ďalším stlačením ENTER sa dostanem do okna pre nastavenie osnovy v ose X a Y


Návod na nastrelenie hikmicro panther


Otáčaním točítka pohybujem osnovou v ose X,

 

 Návod na nastrelenie hikmicro pantherpre prepnutie na osu Y stlačím tlačidlo a točením točítka pohybujem osnovou v ose Y. 

Návod na nastrelenie hikmicro panther

 

  

Po zosúhlasení osnovy s bodom zásahu toto uložím dlhým stlačením ENTER


Návod na nastrelenie hikmicro panthera potvrdením výberu ´Áno´. Opätovným stlačením ´ENTER ´opustím hlavné menu.

Týmto je prístroj nastrelený.