Návod: Nastrelenie termovízneho puškohľadu HIKMICRO STELLAR

Návod: Nastrelenie termovízneho puškohľadu HIKMICRO STELLAR

Príprava:

Pušku upnem do stojana, na terč nalepím tepelný terč. Namierim presne na stred, vystrelím. Prejdem k terču a tepelným terčom prelepím miesto zásahu. S puškou nehýbem.

Dlhým stlačením otočného tlačidla sa dostanem do MENU prístroja, otáčaním prejdem na položku KRÍŽ

Nastrelenie HIKMICRO STELLAR

Potvrdím stlačením otočného tlačidla


Nastrelenie HIKMICRO STELLAR

Otáčaním točítka prejdem na položku UKOTVIŤ a stlačením potvrdím. Nastrelenie HIKMICRO STELLAR

Týmto krokom obraz zamrzne pre presnejšie nastavenie polohy kríža (budem ho nastavovať do bodu v červenej kružnici)

Ďalším otáčaním kurzora sa presuniem na položku osi X a YNastrelenie HIKMICRO STELLAR

Stlačením zvýrazním osu X a točením posúvam kríž v smere osi XNastrelenie HIKMICRO STELLAR

Keď som s polohou spokojný, stlačením sa prepnem pre nastavenie osi Y a rovnakým spôsobom posúvam kríž v osi Y.


Nastrelenie HIKMICRO STELLAR

Pre precíznejšie nastavenie polohy stredu kríža sa prekliknem o riadok vyššie a jeho potvrdením zvolím príblíženie, čím viac, tým presnejšie nastavenie stredu.Nastrelenie HIKMICRO STELLAR

A opäť sa vrátim k nastaveniu polohy X a YNastrelenie HIKMICRO STELLAR

Keď som s nastavením spokojný, dlhým stlačením prejdem k potvrdeniu a uloženiu môjho nastaveniaNastrelenie HIKMICRO STELLAR

Opätovným dlhým stlačením opustím ponuku MENU. Týmto je zariadenie nastrelené na vzdialenosť 100metrov.

Ak chcem nastreliť na inú vzdialenosť, tak sa podľa obr. 2 dostanem do pod-menu DĹŽKA a pohybom točítka nastavím požadovanú vzdialenosť. Opätovným stlačením sa môžem prekliknúť na položku TYP kríža, či FARBA kríža.

Položkou SIEŤKA si prepínam jednotlivé nastrelenia (celkovo 5 rôznych nástrelných profilov).