Ako presunúť video/foto z termovízie HIKMICRO do aplikácie SIGHT a vašej galérie telefónu

Ako presunúť video/foto z termovízie HIKMICRO do aplikácie SIGHT a vašej galérie telefónu

Pokiaľ nespustíte nahrávanie videa alebo nespravíte fotografiu priamo v aplikácii HIKMICRO SIGHT, ale nahrávate video alebo fotíte cez menu termovízie, je potrebné následne prepnutie uložiska v aplikácii v sekcii Media (Médií) na záložku Device (Zariadenie) - vyznačené na foto.

Následne viete video/foto kliknutím na Download (Stiahnuť) preniesť do aplikácie SIGHT (Local - Lokálny). V časti Local potom kliknutím na Download (Stiahnuť) prenesiete video/foto priamo do galérie vášho telefónu.


Prepnutie aplikácie HIKMICRO SIGHT Local - Device