Opravná aktualizácia pre HIKMICRO FALCON 5.5.44.221208

Opravná aktualizácia pre HIKMICRO FALCON 5.5.44.221208

Prichádza nová aktualizácia pre termovíziu HIKMICRO FALCON: Opravuje niektoré problémy so zobrazovaním.

Aktualizáciu je zatiaľ možné vykonať len cez pripojenie k PC. Postup vykonania aktualizácie:

Stiahnite si a následne rozbaľte vo vašom PC archív so súborom..

Vyberte batérie a pripojíte zariadenie HIKMICRO k počítaču pomocou dodaného kábla a potom zapnite zariadenie.

Vypnite na termovízii funkciu Wi-Fi hotspotu.

Otvorte detegovanú jednotku zariadenia HIKMICRO, skopírujte súbor digicap.dav a nahrajte ho do SD karty.
Zariadenie necháte pripojené v PC.

Podržaním vypínača reštartujte zariadenie a zariadenie sa automaticky aktualizuje. Priebeh aktualizácie sa zobrazuje na displeji zariadenia.

Poznámka:
l Počas čakania na dokončenie aktualizácie zariadenie neodpájajte od PC.Stiahnuť aktualizáciu