Nová aktualizácia pre termovízie HIKMICRO - v. 5.5.54

Nová aktualizácia pre termovízie HIKMICRO - v. 5.5.54

HIKMICRO prináša novú skvelú aktualizáciu.


Podporované zariadenia:


Stellar: SH35, SH50, SQ35, SQ50
Panther: PH35L, PH50L, PQ35L, PQ50L
Thunder Pro: TQ50, TQ35, TE25, TE19, TQ50C, TQ35C, TH35PC, TE19C
Thunder: TH25, TH35
Gryphon & Gryphon LRF: GH25, GH25L, GH35, GH35L, GQ35, GQ35L, GQ50L
OWL: OH25, OH35, OQ35
LYNX Pro: LE10, LE15, LH15, LH19, LH25
LYNX: LC06, L15
Zmeny a novinky v Gryphon & Gryphon LRF:Výzva na vypnutie

Pred vypnutím zariadenia sa zobrazí 5-sekundové odpočítavanie vypnutia. Môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo aby ste odpočítavanie prerušili a zrušili vypnutie.

Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo napájania, nielenže sa preruší odpočítavanie, ale aj sa vypne obrazovka: zariadenie prešlo do pohotovostného režimu. V tomto prípade zariadenie v skutočnosti nie je vypnuté.Automatická výzva FFC

Predtým, ako zariadenie vykoná automatické FFC, sa na rozhraní zobrazí 5-sekundové odpočítavanie.


Digitálne zväčšenie

V tejto verzii je podporovaný viacnásobný a kontinuálny digitálny zoom.
- Viacnásobné: Pomer digitálneho priblíženia možno nastaviť na 1×, 2×, 4× a 8×.
- Kontinuálne: Pomer digitálneho priblíženia možno nastaviť v rozsahu od 1,0× do 8,0× kontinuálne.

Ak povolíte funkciu obraz v obraze a vykonáte digitálne priblíženie, obraz sa priblíži a oddiali iba v okne PIP.Obraz v obraze

Zariadenie podporuje funkciu obraz v obraze. Zobrazuje sa v hornom strede.Meranie vzdialenosti LRF

Zariadenie podporuje rýchle zapnutie alebo vypnutie funkcie laserového merania vzdialenosti.
Zobrazenie oznámení v spodnej časti


Pozície oznámenia vybitia batérie, zachytenie snímok, nahrávanie, miesto na pamäťovej karte atď. sa zmenilo na strednú spodnú časť obrazovky.Optimalizácia jazyka

Vo verzii V5.5.54 je optimalizovaná nemčina a slovenčina.Zmeny a novinky v LYNX / LYNX PRO / OWL:Výzva na vypnutie

Pred vypnutím zariadenia sa zobrazí 5-sekundové odpočítavanie vypnutia. Môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo aby ste odpočítavanie prerušili a zrušili vypnutie.

Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo napájania, nielenže sa preruší odpočítavanie, ale aj sa vypne obrazovka: zariadenie prešlo do pohotovostného režimu. V tomto prípade zariadenie v skutočnosti nie je vypnuté.Automatická výzva FFC

Predtým, ako zariadenie vykoná automatické FFC, sa na rozhraní zobrazí 5-sekundové odpočítavanie.


Digitálne zväčšenie

Ak povolíte funkciu obraz v obraze a vykonáte digitálne priblíženie, obraz sa priblíži a oddiali iba v okne PIP.Obraz v obraze

Zariadenie podporuje funkciu obraz v obraze. Zobrazuje sa v hornom strede.Zobrazenie oznámení v spodnej časti


Pozície oznámenia vybitia batérie, zachytenie snímok, nahrávanie, miesto na pamäťovej karte atď. sa zmenilo na strednú spodnú časť obrazovky.Optimalizácia jazyka

Vo verzii V5.5.54 je optimalizovaná nemčina a slovenčina.Zmeny a novinky v PANTHER / STELLAR:Výzva na vypnutie

Pred vypnutím zariadenia sa zobrazí 5-sekundové odpočítavanie vypnutia. Môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo aby ste odpočítavanie prerušili a zrušili vypnutie.

Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo napájania, nielenže sa preruší odpočítavanie, ale aj sa vypne obrazovka: zariadenie prešlo do pohotovostného režimu. V tomto prípade zariadenie v skutočnosti nie je vypnuté.Automatická výzva FFC

Predtým, ako zariadenie vykoná automatické FFC, sa na rozhraní zobrazí 5-sekundové odpočítavanie.Zámerné kríže a osnovy

K dispozícii je päť skupín zameriavačov.


Štýl kríža: Vo verzii V5.5.54 je pridaných päť nových typov zameriavačov. V každej skupine zameriavačov je teraz možné vybrať desať typov zameriavačov.


Logika pohybu kríža: Pri nastavovaní súradníc kríža, ak sa zvýši hodnota osi Y, mriežka sa posunie nahor. V opačnom prípade sa kríž pohybuje smerom nadol.


Zámerné kríže HIKMICRO 5.5.54Digitálne zväčšenie

V tejto verzii je podporovaný viacnásobný a kontinuálny digitálny zoom.
- Viacnásobné: Pomer digitálneho priblíženia možno nastaviť na 1×, 2×, 4× a 8×.
- Kontinuálne: Pomer digitálneho priblíženia možno nastaviť v rozsahu od 1,0× do 8,0× kontinuálne.

Ak povolíte funkciu obraz v obraze a vykonáte digitálne priblíženie, obraz sa priblíži a oddiali iba v okne PIP.
Zobrazenie oznámení v spodnej časti


Pozície oznámenia vybitia batérie, zachytenie snímok, nahrávanie, miesto na pamäťovej karte atď. sa zmenilo na strednú spodnú časť obrazovky.Optimalizácia jazyka

Vo verzii V5.5.54 je optimalizovaná nemčina a slovenčina.Zmeny a novinky v THUNDER PRO:Výzva na vypnutie

Pred vypnutím zariadenia sa zobrazí 5-sekundové odpočítavanie vypnutia. Môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo aby ste odpočítavanie prerušili a zrušili vypnutie.

Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo napájania, nielenže sa preruší odpočítavanie, ale aj sa vypne obrazovka: zariadenie prešlo do pohotovostného režimu. V tomto prípade zariadenie v skutočnosti nie je vypnuté.Automatická výzva FFC

Predtým, ako zariadenie vykoná automatické FFC, sa na rozhraní zobrazí 5-sekundové odpočítavanie.Zámerné kríže a osnovy

K dispozícii je päť skupín zameriavačov.


Štýl kríža: Vo verzii V5.5.54 je pridaných päť nových typov zameriavačov. V každej skupine zameriavačov je teraz možné vybrať desať typov zameriavačov.


Logika pohybu kríža: Pri nastavovaní súradníc kríža, ak sa zvýši hodnota osi Y, mriežka sa posunie nahor. V opačnom prípade sa kríž pohybuje smerom nadol.


Zámerné kríže HIKMICRO 5.5.54Digitálne zväčšenie

Ak povolíte funkciu obraz v obraze a vykonáte digitálne priblíženie, obraz sa priblíži a oddiali iba v okne PIP.
Zobrazenie oznámení v spodnej časti


Pozície oznámenia vybitia batérie, zachytenie snímok, nahrávanie, miesto na pamäťovej karte atď. sa zmenilo na strednú spodnú časť obrazovky.Optimalizácia jazyka

Vo verzii V5.5.54 je optimalizovaná nemčina a slovenčina.
Profily nastrelenia

Funkcia profilov nastrelenia ponúka päť profilov, ktoré možno uložiť a použiť.Zmeny a novinky v THUNDER:Úprava obrazu

Nastaviteľný jas a kontrast sa zvyšuje z 5 na 10 úrovní. Predvolený jas a kontrast sú na úrovni 5.Zámerné kríže a osnovy

K dispozícii je päť skupín zameriavačov.


Štýl kríža: Vo verzii V5.5.54 je pridaných päť nových typov zameriavačov. V každej skupine zameriavačov je teraz možné vybrať desať typov zameriavačov.


Logika pohybu kríža: Pri nastavovaní súradníc kríža, ak sa zvýši hodnota osi Y, mriežka sa posunie nahor. V opačnom prípade sa kríž pohybuje smerom nadol.


Zámerné kríže HIKMICRO 5.5.54
Parametre kríža

Poradie parametrov kríža je upravené pre pohodlie používateľov. Súradnice sú presné na jedno desatinné miesto. Nové poradie je znázornené na obrázku nižšie.


Parametre kríža HIKMICRO THUNDER 5.5.54Digitálne zväčšenie

Keď je aktivovaný zameriavač a zariadenie prepne digitálne priblíženie, obraz sa priblíži alebo oddiali centrovaním na kríž a zostane v obraze stabilný.
Zobrazenie oznámení v spodnej časti


Pozície oznámenia vybitia batérie, zachytenie snímok, nahrávanie, miesto na pamäťovej karte atď. sa zmenilo na strednú spodnú časť obrazovky.Optimalizácia jazyka

Vo verzii V5.5.54 je optimalizovaná nemčina a slovenčina.
Pozícia PiP (Obraz v obraze)

PIP sa zobrazí v strede obrazu. Ak povolíte funkciu obraz v obraze a vykonáte digitálne priblíženie, obraz sa priblíži a oddiali iba v okne PIP.Vypnutie pri slabej batérii

Odpočítavanie vypnutia slabej batérie sa skrátilo z 8 s na 3 s.Výzva na vypnutie


Pri vypnutí zariadenia sa zobrazí 5-sekundové odpočítavanie vypnutia. Môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo na prerušenie odpočítavania a zrušenie vypnutia.Automatická výzva FFC

Predtým, ako zariadenie vykoná automatické FFC, sa na rozhraní zobrazí 5-sekundové odpočítavanie.Zobrazenie oznámení v spodnej časti


Pozície oznámenia vybitia batérie, zachytenie snímok, nahrávanie, miesto na pamäťovej karte atď. sa zmenilo na strednú spodnú časť obrazovky.
Aktualizáciu je možné vykonať cez aplikáciu HIKMICRO SIGHT, ktorú nájdete v Appstore / Obchode Google alebo manuálne cez pripojenie k PC.

Link na stiahnutie aktualizácie (pri použití PC).Stiahnutie aplikácie HIKMICRO SIGHT


HIKMICRO SIGHT Aplikácia


iOS (Apple) odkaz na aplikáciu

Android odkaz na aplikáciu