Nová aktualizácia pre nočné videnie HIKMICRO CHEETAH - v. 5.5.50 (20230327)

Nová aktualizácia pre nočné videnie HIKMICRO CHEETAH - v. 5.5.50 (20230327)

Výrobca vydal novú aktualizáciu pre nočné videnie HIKMICRO CHEETAH a CHEETAH LRF.


Zmeny v aktualizácii 5.5.50 (build 20230327):


Kalibrácia obrazu

Pri nastavení funkcie kalibrácie obrazu v predsádke sa pri nastavení súradníc vo V5.5.50_230327 zobrazujú len hodnoty X&Y.

 CHEETAH - v. 5.5.50 (20230327)Nastavenie kríža

Poloha ponuky zameriavacieho kríža v zameriavači je vo verzii V5.5.50_230327 optimalizovaná na ľavú stranu rozhrania.

 CHEETAH - v. 5.5.50 (20230327)

Aktualizáciu je možné vykonať cez aplikáciu HIKMICRO SIGHT, ktorú nájdete v Appstore / Obchode Google alebo manuálne cez pripojenie k PC.

Link na stiahnutie aktualizácie (pri použití PC).Stiahnutie aplikácie HIKMICRO SIGHT


HIKMICRO SIGHT Aplikácia


iOS (Apple) odkaz na aplikáciu

Android odkaz na aplikáciu